Bytt land:
5 ting teckentrups sikkerhetsdører beskytter deg mot
5 ting teckentrups sikkerhetsdører beskytter deg mot
februari 22, 2018 r2komm

5 ting teckentrups sikkerhetsdører beskytter deg mot

 1. Innbrudd
  Ingen uønskede «gjester» på besøk. I byer og tett befolkede områder er innbrudd et allment utbrett problem. Å kun bytte lås er ingen sikker løsning, låsen blir ikke bedre enn døren den sitter i. Når du bytter din inngangsdør blir det alt viktigere for hver dag å tenke på at din nye dør har klassifisering for innbruddsbeskyttelse.
 2. Brann
  Brann i flerfamilie bolig er en stor fare og liv kan reddes om man har riktige beskyttelsesegenskaper for sin dør. Teckentrup sikkerhetsdør, som har karm og dørblad som er testet både på inn- og utside, minimerer risikoen for spredning av brann.
 3. Røyk
  Flammer er farlige, men giftige branngasser er farligere enn selve flammen. Å stoppe røyken er like viktig som å stoppe flammene. Beskytt deg fra at røykgasser trenger inn fra en røykfylt korridor med Teckentrups sikkerhetsdør.
 4. Lukt
  Du stenger ute både trekk og ubehagelige lukter som f.eks. matos når du bytter ut din gamle dør med en Teckentrup sikkerhetsdør.
 5. Lyd
  Støy og ulyd fra trappeoppganger og korridorer kan væra meget forstyrrende. I dagens travle hverdag er det viktig at hjemmet blir en plass for fred og ro. Teckentrup sikkerhetsdører demper lyd fra trappeoppganger og korridorer.