Bytt land:
Brannklassifiserte ståldører

OM ULYYKEN SKULLE INNTREFFE

Om det skulle begynne å brenne er tiden dyrbar. De ekstra sekunder du kan trenge er nøyaktig hva en høykvalitets branndør gir deg. Og der har du selve poenget med vårt arbeid med å utvikle sikre branndører: å gi deg trygghet.

Teckentrups brannsikre ståldører benyttes i boligblokker, innen industrien, i handelen og i offentlige miljø. Du kan få dem med flere ulike vindusvarianter, og på den måten en god estetisk løsning.

Testet og godkjent
Teckentrup ligger langt framme med tester av dører etter den nye europeiske standarden (samtlige branndører har nå klassifiseringen EI2 etter EN 1634-1).

Flere ulike utførelser
Dørene er varmforzinket og pulverlakkert, og som tilvalg kan du få rustfri utførelse.

Vil du vite mer om hvordan du brannsikrer din tilværelse, kontakt oss for rådgivning!

BRANNSiKkER STÅLDØR T62