Bytt land:
Støyvernsdører

Støyvernsdører

Støy på arbeidsplassen påvirker ikke bare arbeidsmiljøet, det senker også din konsentrasjons – og oppfattelsesevne. Teckentrups støyvernsdører gir deg lydisolering resp. støybeskyttelse, hvilket reduserer risikoen for dette problemet betydelig. Du får en behagelig akustikk, økt arbeidseffektivitet og bedre helse. Takket være støyvernsdørens spesielle bladkonstruksjon med tetta isoleringsmateriale og spesialtettinger har disse støyvernsdørene optimale isoleringsverdier.

Om du vil kan våre støyvernsdører også leveres som brann- og røykbeskyttelsesdører samt utrustes med innbruddsbeskyttelse og varmeisolering. Ettersom du aldri har samme perfekte forutsetninger i virkeligheten så bør du trekke fra 5 dB fra den testede lydisoleringsverdien. Med hensyn til at støykilder alltid varierer i hvert enkelt tilfelle, så tilbys disse dører med en lydisoleringsverdi på mellom 33 dB og 57 dB. Designen kommer heller ikke til kort: du kan velge mellom tykk- og tynnfals, dekorative håndtak samt utførelse i edelstål.

Støyvernsdør dw 67
Støyvernsdør av stål for bruk der meget høy lydisolering ønskes. Rw opp til 57 dB for enkeltdør, 55 dB for to-fløyet dør. Kan også benyttes som rømningsdør. Monteres i murverk, betong, cellebetong, lettvegger og tre.

Lydisolering Rw 50-57 dB enkeltdør, 55 dB to-føyet dør. Dørblad tykkelse 67 mm, 2 mm stålplate, isolerende, tykkfals med falstetting på tre sider.  Karm fast gerikt på hengselsiden, spor for tetningslisten. Minst 3 innfestningspunkter per side.