Bytt land:
Kvalitet & miljø

Kvalitet & miljø

Kvalitet
Teckentrup GmbH er en av Europas største produsenter av dører og porter. I Skandinavia håndteres salg og distribusjon av Teckentrup Scandinavia AB som er et heleid datterselskap av Teckentrup GmbH. For at Teckentrups kvalitetsarbeid skal nå hele veien fra produksjonen og ut til deg når porten skal installeres, har vi ett program for at Teckentrups autoriserte forhandlere integreres i vårt kvalitetsarbeid.

Miljø
For Teckentrup er det selvsagt med en virksomhet som gjennomsyres av miljøhensyn. Vi vil spare ressurser og, så langt som mulig, bruke fornybare naturressurser i produksjon og administrasjon og integrere miljøspørsmål i vårt utvalg av produkter og tjenester. Vi skal ta vare på miljøet gjennom å forhindre eller minimere virksomhetens og produktenes påvirkning på miljøet.

Teckentrups miljøarbeid bygger på en suksessiv miljøtilpasning av virksomheten – miljøarbeidet skal gjennomsyre hele virksomheten – fra fabrikk og helt ut til installasjonen på byggeplass. For at arbeidet med miljøspørsmål skal nå helt fram til slutkonsument, integrerer Teckentrup sine autoriserte forhandlere i miljøarbeidet.

SundaHus er et verktøy for å kunne gjøre bevisste materialvalg. Med et web-basert system og kvalifisert rådgivning er SundaHus en helhetsløsning for å systematisere arbeidet med å fase ut farlige komponenter i en bygnings hele livssyklus. Teckentrups porter er registrert i SundaHus

Byggvarubedömingen (BvB) er et system for miljøbedømming av byggevarer. Byggvarubedömningen har samlet de største og viktigste eiendomseierne for å enes om en standard og et system. Sammen stiller vi krav på og tar ansvar for en bærekraftig, miljøvennlig konstruksjon her og nå og for framtidige generasjoner. Teckentrups dører er registrert i BvB.

FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, f.d. REPA-registret) har ansvar for gjenvinning av emballasje og papir. Virksomheten finansieres med emballasjeavgifter som foretak betaler og dermed oppfyller sitt lovpålagte produsentansvar. Teckentrup tar sitt emballasjeansvar gjennom sin tilslutning til FTI.