Bytt land:
Sågverk Bad Fredeburg: Rullportar i insats
Sågverk Bad Fredeburg: Rullportar i insats
februari 6, 2018 r2komm

Endast 1,50 meter höga, men 11,43 meter breda är rullportarna som i sågverket Bad Fredeburg ger tillsnittsvaran utåt. Där det inte finns en persontrafik, räcker denna höjd fullt ut, för att säkerställa problemfritt varuflöde. De båda infartsportarna är dock inte i en så ovanligt sidoförhållande, men är med mer än 45 kvadratmeter ännu betydande större. ”Dessa mått är ovanliga, men för ThermoTeck-portar tekniskt inget problem”, säger Thomas Bräutigam. Portexperten från Teckentrup har bidragit till montering av portarna.

Sedan många år tillbaka blir trä mer och mer populär, efterfrågan efter det naturliga materialet stiger fortlöpande. Då blir man inte förundrad att industrin som bearbetar trä utökar ständigt sin kapacitet. Ett exempel för detta är det traditionella företaget ”Dickel Holz” från Schmallenberg i Hochsauerland. 1948 grundades det som snickarverkstad och sedan 1959 är företaget aktiv med ett sågverk som speciellt under de senaste åren växer: 2010 byggdes snittträsorteringen om till massvarudrift, 2013 tillkom ett verk för konstruktionsfullträ, torrkammarkapaciteten utökades. Nybyggnation av biomasslagret skedde under 2014. Med denna ombyggnations- och utökningsarbeten blev en hittills som lager använd hall till en produktionsverkstad. Den nya anläggningen, en integralstyrd reduceringsbandsåg, tar nu plats i mer än hälften av denna hall.

Varan går att bekvämt transportera via rullbanan i hallen. Porten stänger av åtkomsten rent, vid den nedre änden med en robust gummitätning. Dörrpansaren är med en klädseln skyddad mot väderförhållanden!
Med den nya användningen ändrade sig också leveransprocessen. Lastningsstationen för det skurna träet används då endast till varuutbyte – personer eller fordon kommer inte igenom dessa hallåtkomster. Därför kunde genomgångarna utformas väldigt lågt: Portarna (rullport ThermoTeck, Teckentrup) klarar sig med en höjd på 1,50 meter. Tillsnittet transporteras automatiskt till lastningsstationen, utifrån tar gaffeltruckar varan upp. ”Den bredaste porten är 11,45 meter – det gjordes alltså i den vanliga tillverkningsprocessen”, rapporterar Thomas Bräutigam. Beställningsmåttet räcker upp till 11,50 meter bred och 12 meter höjd. På förfrågan kan det vara ännu större: 18 meter (vindlastklass 1) går att genomföra tekniskt. En ytterligare ovanlig lösning är montering av porten som ”uterulle”. På det sättet står hallen fullständigt till förfogande för sågen och arbetsprocesserna. Eftersom lastningsstationen har ett tak – i första skede för att skydda träet – behöver dessa portar inga extra skydd.

45 kvadratmeters port
Den stora porten i sågverket mäter med än 45 kvadratmeter. ThermoTeck-portar får faktiskt vara större: Gränserna för standardutförande ligger vid 11,50 meter bredd och 18 meter höjd. Men även denna port är redan imponerande.
Väsentligt större är de båda rullportarna för infart och utfart. 7,44 x 6,13 eller 6,165 x 6,00 meter. ”Det ser imponerande ut – även om vår standardport kan användas upp till en höjd på 12 meter”, berättar Bräutigam. ThermoTeck-rullportar utmärker sig med lönsamhet, robusthet och enkel konstruktion. På grund av den platssparande rulltekniken och den motståndskraftiga rullpansrarna ägnar sig de just för höga och främst breda hallavslutningar som i Schmallenberg. Portarna uppfyller EN 13241-1 och därmed alla europeiska krav på mekanisk belastning, användningssäkerhet, täthet och vindlast. ”Just i industrin är mikroprofileringen av dörrpansar en fördel: Porten fångar upp mindre stöt eller kollisioner som kan förekomma när en gaffeltruck används”, säger Bräutigam. Optiska sensorer i bottentätningen sörjer för säkerhet. De

förhindrar att porten stängs, när det finns ett hinder i vägen. Även för drev, säkerhetsbyggdelar o.s.v.behövdes det inte hitta några speciella konstruktioner, här användes det lösningar från den breda erbjudandepaletten. Alla portar bedrivs med en motor, säkerheten säkerställs med låskantsäkringar med optiska sensorer. På grund av den robusta användningen i sågverket har portarna dubbla väggar. Med rund 20 öppningscykel om dagen är belastningen av dreven inte speciellt hög, även i sex-dagars-drift ligger anläggningen betydande under belastningen för vilken den är utformad. Infarter används nu ännu mer sällan, de klarar sig med två till tre öppningar per dag. Om det alltid kommer vara så är dock tveksamt: Om Dickel fortfarande fortsätter att växa, måste kanske även portarna öppnas oftare. ”Eftersom portarna är konstruerade för 30 000 öppningscykel per år, har Schmallenberger här inga hämningar för att växa”, säger Bräutigam.